duminică, decembrie 25, 2011

Să nu uităm de cei săraci

Să nu uităm de cei săraci - exclamă Apostolul Pavel. Era o coordonată a misiunii sale. În acest sens, Sfântul Ioan Gură de Aur afirma că "bogat nu este cel care a dobândit multe, ci acela care a dăruit multe". Astfel, dăruitorii devin exemple în istorie şi întreţin, prin darul lor, dragostea dintre persoane care nu se cunosc, dar care au credinţă şi iubire. De cele mai multe ori nu cunoaştem viaţa celor care ne cer ajutorul. Ei sunt pentru noi şi noi suntem pentru ei anonimi. Nu le ştim nici numele şi nici neputinţa, dar suntem solidari cu suferinţa lor, iar acest anonimat îmbracă darul nostru într-o frumoasă taină, unde nu mai găsim slăbiciunea omenească de a şti, de a calcula şi de a controla totul. Rari sunt oamenii care au milă fără să-i fi atins vreodată suferinţa. În astfel de momente devenim mai sensibili, nu ne mai agăţăm de avere şi începem să înţelegem nefericirea celui care ne-a întins mâna şi pe lângă care, cu indiferenţă, am trecut. Omul milostiv a depăşit starea de indiferenţă. Astfel, un cuvânt înţelept consemna următorul îndemn: să nu lăsăm în seama lui Dumnezeu pe săracii pe care Dumnezeu i-a lăsat în seama noastră. Iar Sfântul Grigorie de Nyssa spunea că ei, săracii, vor fi acuzatorii sau apărătorii noştri în faţa Judecăţii.